Vítejte

Sativa Keřkov - šlechtitelská stanice

Stanice Keřkov se nachází na Českomoravské vysočině nedaleko Přibyslavi (10 km východně od Havlíčkova Brodu). Nadmořská výška je 500-568 m, dlouhodobá průměrná roční teplota je 6,8°C a dlouhodobý roční průměr srážek 687 mm. Příznivé půdní a povětrnostní podmínky stanice podmiňují efektivní šlechtitelskou bramborářskou činnost, na níž stanice byla zaměřena.

Během své existence prošla stanice Keřkov řadou změn v organizačním začlenění.

Po založení v roce 1923 náležela zakladateli – Družstvu pěstitelů zemáků v Havlíčkově Brodě. V letech 1948-50 byla součástí Československých státních statků, statek Přibyslav, a v letech 1951-55 náležela Výzkumnému ústavu bramborářskému (v r.1951 VŠÚB, v letech 1952-55 VÚB) v Havlíčkově Brodě.

V letech 1956-60 byla začleněna do Šlechtitelského a semenářského podniku v Chocni. V letech 1977-90 byla začleněna do Osevy, výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

V roce 1990 byla převedena do Osevy, šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Od roku 1992 náležela akciové společnosti Sativa Keřkov se sídlem v Havlíčkově Brodě. Od 1.9.2006 se sídlo společnosti přesunulo do Keřkova..