Žito

BESKYD

Jedná se o tetraploidní ozimé žito.
Odrůda je vhodná především pro pícninářské účely, poskytuje vysoký výnos kvalitní hmoty. Rostliny bohatě odnožují, jsou vysoce odolné plísni sněžné. Zrno obsahuje vysoké procento bílkovin příznivé nutriční hodnoty. Pro nižší obsah vlákniny je možné toto žito sklízet na zelené krmení ještě 7-10 dní po vymetání.