Aktuality

Liliana - nové brambory z letošní sklizně

pátek, 19. července 2024

Prodej zahájen.


Vyprodáno...

pátek, 21. června 2024

Oznamujeme všem příznivcům keřkovských brambor, že byl ukončen prodej brambor z loňské sklizně...


Sadbové brambory ze Sativy

čtvrtek, 22. února 2024

Sadbové brambory odrůd Sativy Keřkov právě v prodeji.


Máte rohlíčky?

středa, 29. listopadu 2023

Keřkovské rohlíčky už nejsou. 


Brambory k uskladnění právě v prodeji

pátek, 1. září 2023

Před příchodem sněhu doporučujeme všem zákazníkům doplnit sklepy a spíže bramborami na uskladnění.


Novinky z Keřkova

čtvrtek, 29. června 2023

S radostí oznamujeme všem našim zákazníkům, že konzumní brambory z loňské sezony jsou vyprodány.


Únor v bramborárně

pátek, 17. února 2023

Kvalitní a zdravá sadba - náš cíl 


PF 2023

pátek, 16. prosince 2022

PF 2023


Prohlášení akcií za neplatné

pátek, 27. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s.,se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, IČO: 47469447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), ve spojení s ustanovením § 779 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění, uveřejňuje tímto rozhodnutí o prohlášení akcií společnosti za neplatné.


Výzva k předložení akcií k výměně v dodatečné lhůtě

úterý, 24. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 474 69 447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), uveřejňuje tímto výzvu dosavadním vlastníkům akcií společnosti.