Kontakt

Sativa Keřkov, a.s.
Jemnická 355/3
140 00 Praha Michle

IČ: 47469447
DIČ: CZ47469447

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17441.
(Výpis z obchodního rejstříku )

Adresa pro doručování písemností:
Keřkov 72, 582 22 Přibyslav

e-mail: sativa@sativa.cz
www: www.sativa.cz

 

Jan Jeřábek Ředitel +420 774 044 332
Ing. Josef Blaha Šlechtění  
  Informační správa a obchod +420 602 551 267
Martin Merunka Vedoucí bramborárny +420 728 376 526