Polní den brambor 2010
čtvrtek, 1. července 2010

Polní den brambor 2010s e konaná dne 13.7.2010 v 9.00 hod.

Program

  • Seznámení s odrůdami a novinky 2010 pí.Schafferhansová,ing.Štefánek
  • Aktuální stav v porostech brambor- přehlídky ÚKZÚZ ing Šantrůček
  • Situace v porostech brambor z pohledu SRS- ing.Linhart
  • Vystoupení zástupců firem
  • Prohlídka porostů